Chọn Xem Báo Giá Tại đây:
STT Tên sản phẩm Giá : Tình trạng Bảo hành
APPLE
iPhone 6S và 6S Plus Hàng 99%
1 IPHONE 6S GRAY HÀNG 99%
12.150.000 VND VND
Còn hàng + Sản phẩm được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng) + Tặng kèm phụ kiện: Cáp nối máy tính, Cục sạc, Tai nghe, bảo hành 03 tháng (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ)
2 IPHONE 6S SILVER HÀNG 99%
12.300.000 VND VND
Còn hàng + Sản phẩm được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng) + Tặng kèm phụ kiện: Cáp nối máy tính, Cục sạc, Tai nghe, bảo hành 03 tháng (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ)
3 IPHONE 6S GOLD HÀNG 99%
12.600.000 VND VND
Còn hàng + Sản phẩm được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng) + Tặng kèm phụ kiện: Cáp nối máy tính, Cục sạc, Tai nghe, bảo hành 03 tháng (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ)
4 IPHONE 6S ROSE GOLD HÀNG 99%
12.800.000 VND VND
Còn hàng + Sản phẩm được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng) + Tặng kèm phụ kiện: Cáp nối máy tính, Cục sạc, Tai nghe, bảo hành 03 tháng (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ)
5 IPHONE 6S PLUS GRAY HÀNG 99%
Liên hệ VND
Còn hàng + Sản phẩm được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng) + Tặng kèm phụ kiện: Cáp nối máy tính, Cục sạc, Tai nghe, bảo hành 03 tháng (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ)
6 IPHONE 6S PLUS SILVER HÀNG 99%
Liên hệ VND
Còn hàng + Sản phẩm được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng) + Tặng kèm phụ kiện: Cáp nối máy tính, Cục sạc, Tai nghe, bảo hành 03 tháng (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ)
7 IPHONE 6S PLUS GOLD HÀNG 99%
14.300.000 VND VND
Còn hàng + Sản phẩm được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng) + Tặng kèm phụ kiện: Cáp nối máy tính, Cục sạc, Tai nghe, bảo hành 03 tháng (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ)
8 IPHONE 6S PLUS ROSE GOLD HÀNG 99%
14.400.000 VND VND
Còn hàng + Sản phẩm được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng) + Tặng kèm phụ kiện: Cáp nối máy tính, Cục sạc, Tai nghe, bảo hành 03 tháng (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ)
iPhone 6s Plus
9 IPHONE 6S PLUS 16GB GRAY
16.000.000 VND VND
Còn hàng + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
10 IPHONE 6S PLUS 64GB GRAY
19.300.000 VND VND
Còn hàng + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
11 IPHONE 6S PLUS 128GB GRAY
19.800.000 VND VND
Còn hàng + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
12 IPHONE 6S PLUS 16GB SILVER
16.300.000 VND VND
Còn hàng + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
13 IPHONE 6S PLUS 16GB GOLD
17.400.000 VND VND
Còn hàng + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
14 IPHONE 6S PLUS 16GB ROSE GOLD
17.400.000 VND VND
Còn hàng + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
15 IPHONE 6S PLUS 64GB SILVER
19.300.000 VND VND
Còn hàng + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
16 IPHONE 6S PLUS 64GB GOLD
19.400.000 VND VND
Còn hàng + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
17 IPHONE 6S PLUS 64GB ROSE GOLD
19.400.000 VND VND
Còn hàng + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
18 IPHONE 6S PLUS 128GB SILVER
20.000.000 VND VND
Còn hàng + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
19 IPHONE 6S PLUS 128GB GOLD
20.300.000 VND VND
Còn hàng + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
20 IPHONE 6S PLUS 128GB ROSE GOLD
20.300.000 VND VND
Còn hàng + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
iPhone 6s
21 IPHONE 6S 64GB GRAY
16.900.000 VND VND
Còn hàng + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
22 IPHONE 6S 128GB GRAY
19.600.000 VND VND
Còn hàng + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
23 IPHONE 6S 16GB GRAY
14.700.000 VND VND
Còn hàng + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
24 IPHONE 6S 16GB SILVER
14.700.000 VND VND
Còn hàng + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
25 IPHONE 6S 16GB GOLD
14.700.000 VND VND
Còn hàng + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
26 IPHONE 6S 16GB ROSE GOLD
14.700.000 VND VND
Còn hàng + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
27 IPHONE 6S 64GB GOLD
16.900.000 VND VND
Còn hàng + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
28 IPHONE 6S 64GB ROSE GOLD
16.900.000 VND VND
Còn hàng + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
29 IPHONE 6S 128GB SILVER
19.600.000 VND VND
Còn hàng + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
30 IPHONE 6S 128GB GOLD
19.600.000 VND VND
Còn hàng + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
31 IPHONE 6S 128GB ROSE GOLD
19.600.000 VND VND
Còn hàng + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
iPhone 6 Plus
32 IPHONE 6 PLUS 16GB GRAY
10.290.000 VND VND
Còn hàng + Hàng 99%: được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng). Phụ kiện bảo hành 03 tháng (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ) + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng.
33 IPHONE 6 PLUS 64GB GRAY
12.300.000 VND VND
Còn hàng + Hàng 99%: được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng). Phụ kiện bảo hành 03 tháng (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ) + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
34 IPHONE 6 PLUS 128GB GRAY
12.800.000 VND VND
Còn hàng + Hàng 99%: được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng). Phụ kiện bảo hành 03 tháng (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ) + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
35 IPHONE 6 PLUS 16GB SILVER
10.900.000 VND VND
Còn hàng + Hàng 99%: được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng). Phụ kiện bảo hành 03 tháng (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ) + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng.
36 IPHONE 6 PLUS 16GB GOLD
11.300.000 VND VND
Còn hàng + Hàng 99%: được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng). Phụ kiện bảo hành 03 tháng (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ) + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng.
37 IPHONE 6 PLUS 64GB SILVER
12.690.000 VND VND
Còn hàng + Hàng 99%: được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng). Phụ kiện bảo hành 03 tháng (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ) + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
38 IPHONE 6 PLUS 64GB GOLD
13.300.000 VND VND
Còn hàng + Hàng 99%: được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng). Phụ kiện bảo hành 03 tháng (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ) + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
39 IPHONE 6 PLUS 128GB SILVER
13.100.000 VND VND
Còn hàng + Hàng 99%: được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng). Phụ kiện bảo hành 03 tháng (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ) + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
40 IPHONE 6 PLUS 128GB GOLD
13.800.000 VND VND
Còn hàng + Hàng 99%: được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng). Phụ kiện bảo hành 03 tháng (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ) + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
iPhone 6
41 IPHONE 6 16GB GRAY
8.990.000 VND VND
Còn hàng + Hàng 99%: được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng). Phụ kiện bảo hành 03 tháng (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ) + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
42 IPHONE 6 64GB GRAY
10.300.000 VND VND
Còn hàng + Hàng 99%: được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng). Phụ kiện bảo hành 03 tháng (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ) + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
43 IPHONE 6 128GB GRAY
10.700.000 VND VND
Còn hàng + Hàng 99%: được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng). Phụ kiện bảo hành 03 tháng (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ) + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
44 IPHONE 6 16GB SILVER
9.450.000 VND VND
Còn hàng + Hàng 99%: được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng). Phụ kiện bảo hành 03 tháng (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ) + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
45 IPHONE 6 16GB GOLD
9.950.000 VND VND
Còn hàng + Hàng 99%: được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng). Phụ kiện bảo hành 03 tháng (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ) + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
46 IPHONE 6 64GB SILVER
10.900.000 VND VND
Còn hàng + Hàng 99%: được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng). Phụ kiện bảo hành 03 tháng (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ) + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
47 IPHONE 6 64GB GOLD
11.200.000 VND VND
Còn hàng + Hàng 99%: được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng). Phụ kiện bảo hành 03 tháng (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ) + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
48 IPHONE 6 128GB SILVER
11.300.000 VND VND
Còn hàng + Hàng 99%: được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng). Phụ kiện bảo hành 03 tháng (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ) + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
49 IPHONE 6 128GB GOLD
11.800.000 VND VND
Còn hàng + Hàng 99%: được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng). Phụ kiện bảo hành 03 tháng (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ) + Hàng New: được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu. Phụ kiện bảo hành 03 tháng
iPhone 5SE
50 IPhone 5SE 16GB
10.300.000 VND VND
Còn hàng + Sản phẩm được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu . (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng). + Phụ kiện BH 03 tháng.
51 IPhone 5SE 64GB
12.700.000 VND VND
Còn hàng + Sản phẩm được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu . (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng). + Phụ kiện BH 03 tháng.
iPhone 5S
52 IPhone 5S 16GB Gray (Quốc Tế)
4.550.000 VND VND
Còn hàng + Sản phẩm được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng) + Tặng kèm phụ kiện: Cáp nối máy tính, Cục sạc, Tai nghe (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ)
53 IPhone 5S 16GB Silver (Quốc Tế)
4.550.000 VND VND
Còn hàng + Sản phẩm được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng) + Tặng kèm phụ kiện: Cáp nối máy tính, Cục sạc, Tai nghe (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ)
54 IPhone 5S 16GB Gold (Quốc Tế)
4.900.000 VND VND
Còn hàng + Sản phẩm được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng) + Tặng kèm phụ kiện: Cáp nối máy tính, Cục sạc, Tai nghe (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ)
55 IPhone 5S 32GB Gray (Quốc Tế)
5.200.000 VND VND
Còn hàng + Sản phẩm được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng) + Tặng kèm phụ kiện: Cáp nối máy tính, Cục sạc, Tai nghe (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ)
56 IPhone 5S 32GB Silver (Quốc Tế)
5.200.000 VND VND
Còn hàng + Sản phẩm được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng) + Tặng kèm phụ kiện: Cáp nối máy tính, Cục sạc, Tai nghe (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ)
57 IPhone 5S 32GB Gold (Quốc Tế)
5.400.000 VND VND
Còn hàng + Sản phẩm được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng) + Tặng kèm phụ kiện: Cáp nối máy tính, Cục sạc, Tai nghe (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ)
iPhone 5
58 IPhone 5 32GB Black
3.690.000 VND VND
Còn hàng + Sản phẩm được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng) + Tặng kèm phụ kiện: Cáp nối máy tính, Cục sạc, Tai nghe (Nếu khách hàng đồi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ)
59 IPhone 5 32GB White
3.990.000 VND VND
Còn hàng + Sản phẩm được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng) + Tặng kèm phụ kiện: Cáp nối máy tính, Cục sạc, Tai nghe (Nếu khách hàng đồi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ)
60 iPhone 5 16GB Black
3.300.000 VND VND
Còn hàng + Sản phẩm được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng) + Tặng kèm phụ kiện: Cáp nối máy tính, Cục sạc, Tai nghe (Nếu khách hàng đồi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ)
61 IPhone 5 16GB White
3.600.000 VND VND
Còn hàng + Sản phẩm được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng) + Tặng kèm phụ kiện: Cáp nối máy tính, Cục sạc, Tai nghe (Nếu khách hàng đồi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ)
iPhone 5C
62 IPhone 5C 16GB Full Color
2.890.000 VND VND
Còn hàng + Sản phẩm được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng) + Tặng kèm phụ kiện: Cáp nối máy tính, Cục sạc, Tai nghe (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ)
63 IPhone 5C 32GB Full Color
3.290.000 VND VND
Còn hàng + Sản phẩm được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng) + Tặng kèm phụ kiện: Cáp nối máy tính, Cục sạc, Tai nghe (Nếu khách hàng đổi sang bộ phụ kiện Zin Tháo Máy vui lòng bù thêm 400,000đ)
iPhone 4S
64 IPhone 4S 32GB Black/White
2.100.000 VND VND
Còn hàng + Sản phẩm được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng) + Tặng kèm phụ kiện: Cáp nối máy tính, Cục sạc, Tai nghe
65 IPhone 4S 16GB Black/White
1.900.000 VND VND
Còn hàng + Sản phẩm được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày. (Chi tiết bảo hành vui lòng đọc kỹ trên Phiếu BH khi mua hàng) + Tặng kèm phụ kiện: Cáp nối máy tính, Cục sạc, Tai nghe
SAMSUNG
66 SAMSUNG GALAXY J3 CHÍNH HÃNG
3.250.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng chính hãng.
67 SAMSUNG GALAXY S7 EDGE CHÍNH HÃNG
16.700.000 VND VND
Còn hàng - Bảo hành chính hãng: thân máy 12 tháng, pin 12 tháng, sạc 6 tháng. - 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu.
68 SAMSUNG GALAXY S7 CHÍNH HÃNG
14.800.000 VND VND
Còn hàng - Bảo hành chính hãng: thân máy 12 tháng, pin 12 tháng, sạc 6 tháng - 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu.
69 SAMSUNG GALAXY NOTE 5 CHÍNH HÃNG
13.800.000 VND VND
Còn hàng - Bảo hành chính hãng: thân máy 12 tháng, pin 12 tháng, sạc 6 tháng - 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu.
70 SamSung Galaxy S6 Edge Chính Hãng
13.600.000 VND VND
Còn hàng - Bảo hành chính hãng: thân máy 12 tháng, pin 12 tháng, sạc 6 tháng - 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu.
71 SamSung Galaxy J5 2016
5.000.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng chính hãng.
72 SamSung Galaxy J7 2016
5.900.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng chính hãng.
73 SamSung Galaxy A5 2016
7.590.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng chính hãng.
74 SamSung Galaxy A7 2016
9.190.000 VND VND
Còn hàng - Bảo hành chính hãng: thân máy 12 tháng, pin 12 tháng, sạc 6 tháng - 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu.
75 SAMSUNG GALAXY NOTE 5 32GB BẢN MỸ
7.990.000 VND VND
Còn hàng BẢO HÀNH 06 THÁNG, 1 ĐỔI 1 TRONG 07 NGÀY
76 SAMSUNG GALAXY A9 PRO (2016)
11.890.000 VND VND
Còn hàng - Bảo hành chính hãng: thân máy 12 tháng, pin 12 tháng, sạc 6 tháng - 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu.
77 SAMSUNG GALAXY A3 2016
5.790.000 VND VND
Còn hàng - Bảo hành chính hãng: thân máy 12 tháng, pin 12 tháng, sạc 6 tháng - 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu.
78 SAMSUNG GALAXY NOTE 7
Liên hệ VND
Còn hàng
SONY
79 SONY XPERIA XA F3116
6.600.000 VND VND
Còn hàng - Bảo hành chính hãng: thân máy 12 tháng, pin 6 tháng, sạc 6 tháng. - 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu.
80 SONY XPERIA X F5122
12.500.000 VND VND
Còn hàng - Bảo hành chính hãng: thân máy 12 tháng, pin 6 tháng, sạc 6 tháng. - 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu.
81 SONY XPERIA Z5 DUAL
13.490.000 VND VND
Còn hàng - Bảo hành chính hãng: thân máy 12 tháng, pin 6 tháng, sạc 6 tháng. - 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu.
82 SONY XPERIA Z5 PREMIUM DUAL
15.990.000 VND VND
Còn hàng - Bảo hành chính hãng: thân máy 12 tháng, pin 6 tháng, sạc 6 tháng. - 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu.
83 SONY XPERIA XA ULTRA DUAL SIM
8.400.000 VND VND
Còn hàng - Bảo hành chính hãng: thân máy 12 tháng, pin 6 tháng, sạc 6 tháng. - 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu.
84 SONY XPERIA M5 (SINGLE SIM)
7.900.000 VND VND
Còn hàng - Bảo hành chính hãng: thân máy 12 tháng, pin 6 tháng, sạc 6 tháng. - 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu.
OPPO
85 OPPO NEO 7
3.500.000 VND VND
Còn hàng
86 OPPO F1
5.390.000 VND VND
Còn hàng
87 OPPO F1 PLUS
9.590.000 VND VND
Còn hàng
PHỤ KIỆN ĐIỆN THOẠI
88 Cáp sạc iphone 5/5S Zin Tháo Máy
250.000 VND VND
Còn hàng 01 tháng
89 Cục sạc Iphone 5V-1A
100.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
90 TP Link TL-PB10400 (Sạc dự phòng)
590.000 VND VND
Còn hàng 00:00:12
91 Điện Thoại Đồng Hồ Thông Minh
950.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
92 Phím tắt thông minh iKey
50.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
93 Miếng dán màn hình iphone 4/4s
50.000 VND VND
Còn hàng
94 Miếng dán màn hình iphone 5/5s
50.000 VND VND
Còn hàng
IPAD
IPAD PRO 9.7
95 IPAD PRO 9.7 WIFI
13.690.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu nếu máy lỗi do nhà sản xuất.
96 IPAD PRO 9.7 4G + WIFI
16.890.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu nếu máy lỗi do nhà sản xuất.
IPAD AIR 2
97 iPad Air 2 16GB 4G
8.300.000 VND VND
Còn hàng Quy định Bảo hành: - Đối với hàng New chưa Active: máy được 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu, bảo hành 12 tháng Toàn Cầu. - Đối với hàng Đã SD: máy được 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu, bảo hành 06 tháng.
98 iPad Air 2 64GB Wifi
10.800.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng
99 iPad Air 2 64GB 4G
13.990.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng toàn cầu
100 iPad Air 2 128GB Wifi
13.000.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng
101 iPad Air 2 128GB 4G
13.490.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng Toàn Cầu
IPAD AIR
102 IPAD AIR 64GB 4G
7.990.000 VND VND
Còn hàng Quy định Bảo hành: - Đối với hàng New chưa Active: máy được 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu, bảo hành 12 tháng Toàn Cầu. - Đối với hàng Đã SD: máy được 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu, bảo hành 06 tháng.
103 IPAD AIR 128GB 4G
10.090.000 VND VND
Còn hàng Quy định Bảo hành: - Đối với hàng New chưa Active: máy được 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu, bảo hành 12 tháng Toàn Cầu. - Đối với hàng Đã SD: máy được 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu, bảo hành 06 tháng.
104 IPAD AIR 32GB 4G
7.290.000 VND VND
Còn hàng Quy định Bảo hành: - Đối với hàng New chưa Active: máy được 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu, bảo hành 12 tháng Toàn Cầu. - Đối với hàng Đã SD: máy được 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu, bảo hành 06 tháng.
105 IPAD AIR 16GB 4G
6.890.000 VND VND
Còn hàng Quy định Bảo hành: - Đối với hàng New chưa Active: máy được 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu, bảo hành 12 tháng Toàn Cầu. - Đối với hàng Đã SD: máy được 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu, bảo hành 06 tháng.
IPAD MINI 4
106 IPAD MINI 4 WIFI+4G 16GB
11.290.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng tại TTBH Apple
107 IPAD MINI 4 WIFI+4G 64GB
13.690.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng tại TTBH Apple
IPAD MINI 3
108 iPad Mini 3 16GB 4G
7.800.000 VND VND
Còn hàng Quy định Bảo hành: - Đối với hàng New chưa Active: máy được 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu, bảo hành 12 tháng. - Đối với hàng Đã SD: máy được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu.
109 iPad Mini 3 64GB 4G
9.900.000 VND VND
Còn hàng Quy định Bảo hành: - Đối với hàng New chưa Active: máy được 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu, bảo hành 12 tháng. - Đối với hàng Đã SD: máy được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu.
110 iPad Mini 3 128GB 4G
11.200.000 VND VND
Còn hàng Quy định Bảo hành: - Đối với hàng New chưa Active: máy được 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu, bảo hành 12 tháng. - Đối với hàng Đã SD: máy được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu.
IPAD MINI 2
111 IPAD MINI 2 16GB 4G + WIFI 99%
5.790.000 VND VND
Còn hàng Đối với hàng Đã SD: máy được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu .
112 IPAD MINI 2 32GB 4G + WIFI 99%
6.590.000 VND VND
Còn hàng Đối với hàng Đã SD: máy được bảo hành 06 tháng, 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu .
IPAD MINI
113 IPAD MINI 16GB 3G 99%
4.590.000 VND VND
Còn hàng Đối với hàng Đã SD: máy được 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu, bảo hành 06 tháng.
IPAD 4
114 IPAD 4 32GB 4G
5.990.000 VND VND
Còn hàng Đối với hàng Đã SD: máy được 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu, bảo hành 06 tháng.
115 IPAD 4 16GB 4G
5.590.000 VND VND
Còn hàng Đối với hàng Đã SD: máy được 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu, bảo hành 06 tháng.
116 IPAD 4 64GB 4G
6.590.000 VND VND
Còn hàng Đối với hàng Đã SD: máy được 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu, bảo hành 06 tháng.
IPAD 3
117 IPAD 3 16GB 4G+WIFI 99%
4.590.000 VND VND
Còn hàng Đối với hàng Đã SD: máy được 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu, bảo hành 06 tháng.
118 IPAD 3 32GB 4G+WIFI 99%
5.200.000 VND VND
Còn hàng Đối với hàng Đã SD: máy được 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu, bảo hành 06 tháng.
IPAD 2
119 IPAD 2 16GB 3G + WIFI 99%
3.990.000 VND VND
Còn hàng Đối với hàng Đã SD: máy được 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu, bảo hành 06 tháng.
120 iPad 2 32GB 3G + WIFI 99%
4.190.000 VND VND
Còn hàng Đối với hàng Đã SD: máy được 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu, bảo hành 06 tháng.
121 iPad 2 64GB 3G + WIFI 99%
4.390.000 VND VND
Còn hàng Đối với hàng Đã SD: máy được 1 đổi 1 trong 07 ngày đầu, bảo hành 06 tháng.
SAMSUNG
122 SAMSUNG GALAXY TAB A 2016 10.1 INCH
7.790.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành chính hãng: thân máy 12 tháng, pin 12 tháng, sạc 6 tháng. 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu sử dụng.
123 SAMSUNG GALAXY TAB A 2016 7.0 INCH
4.490.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành chính hãng: thân máy 12 tháng, pin 12 tháng, sạc 6 tháng. 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu sử dụng.
124 SAMSUNG GALAXY TAB E 9.6 (SM-T561)
5.790.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành chính hãng: thân máy 12 tháng, pin 12 tháng, sạc 6 tháng. 1 đổi 1 trong 03 ngày đầu sử dụng.
LAPTOP CŨ HP
125 Laptop HP Probook 6460B
Liên hệ VND
Còn hàng 03 tháng, đổi mới 07 ngày đầu
126 Laptop HP Probook 6560B
Liên hệ VND
Còn hàng 03 tháng, đổi mới 07 ngày đầu
127 Laptop HP Elitebook 2560P
Liên hệ VND
Còn hàng 03 tháng, đổi mới 07 ngày đầu
128 Laptop HP Elitebook 2570P
Liên hệ VND
Còn hàng 03 tháng, đổi mới 07 ngày đầu
129 Laptop HP Elitebook 8440P
Liên hệ VND
Còn hàng 03 tháng, đổi mới 07 ngày đầu
130 Laptop HP Elitebook 8460P
Liên hệ VND
Còn hàng 03 tháng, đổi mới 07 ngày đầu
131 Laptop HP Elitebook 8470P
Liên hệ VND
Còn hàng 03 tháng, đổi mới 07 ngày đầu
132 Laptop HP Elitebook 8470P 3320M
Liên hệ VND
Còn hàng 03 tháng, đổi mới 07 ngày đầu
133 Laptop HP Elitebook 8470P VGA 1GB
Liên hệ VND
Còn hàng 03 tháng, đổi mới 07 ngày đầu
134 Laptop HP Elitebook 8560P
Liên hệ VND
Còn hàng 03 tháng, đổi mới 07 ngày đầu
LAPTOP CỦ DELL
135 Laptop Dell Latitude E6400
Liên hệ VND
Còn hàng
136 Laptop Dell Latitude E6500
Liên hệ VND
Còn hàng
137 Laptop Dell Latitude E4310
Liên hệ VND
Còn hàng
138 Laptop Dell Latitude E6410
Liên hệ VND
Còn hàng
139 Laptop Dell Latitude E6410 (VGA 512MB)
4.800.000 VND VND
Còn hàng 03 tháng, đổi mới 07 ngày đầu
140 Laptop Dell Latitude E6420
Liên hệ VND
Còn hàng 03 tháng, đổi mới 07 ngày đầu
141 Laptop Dell Latitude E6520
Liên hệ VND
Còn hàng 03 tháng, đổi mới 07 ngày đầu
142 Laptop Dell Vostro 3350
Liên hệ VND
Còn hàng 03 tháng, đổi mới 07 ngày đầu
LAPTOP ACER
LAPTOP ASUS
143 Laptop Asus X401A WX281, WX282, WX283, WX284
6.890.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
LAPTOP HP COMPAQ
144 Laptop Hp Probook 450
13.290.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
LAPTOP SAMSUNG
LAPTOP TOSHIBA
LAPTOP SONY VAIO
145 Laptop Sony Vaio SVF15N14CX/B (I5-4200U/8G/750G+16G SSD/Win 8)
24.950.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
146 Laptop Sony Vaio SVF15214CX/B (I5-3337U/ 4GB/ 750GB/ Win 8)
17.150.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
147 Laptop Sony Vaio SVF1521ECX/W (I7 3537U, 4GB, 500GB, VGA 1GB, 15.6 inch, Win8)
21.950.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
148 Laptop Sony Vaio Fit 14A Flip SVF14N13CX/B (I5-4200U/8GB/500GB/Win8)
19.450.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
149 Laptop Sony Vaio SVE14A27CX/H (I7-3632QM/8GB/1TB/VGA 2GB/Win8)
18.650.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
150 Laptop Sony Vaio SVE1513JCX/W (I5-3230M/6GB/750GB/Win 8)
14.690.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
151 Laptop Sony Vaio SVE14A35CX/H ( I5-3230M/6GB/750GB/Win 8)
16.750.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
152 Laptop Sony Vaio SVF14A15CX/B (I5-3337U/4GB/750GB+8GB SSD/Win8)
17.450.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
153 Laptop Sony Vaio Fit SVF1521BGX/B (I7-3537U/8GB/500GB/Win8)
20.100.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
154 Laptop Sony Vaio SVF1521KCX/B (I7-3537U/8GB/750GB/VGA 1GB/Win 8)
22.550.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
155 Laptop Sony Vaio SVT14112CX/S (I3-3217U/4G/750G+32G SSD/Win 8)
13.800.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
156 Laptop Sony Vaio SVT15114CX/S (I5-3337U/4G/750G+32G SSD/Win 8)
18.250.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
157 Laptop Sony Vaio VPC-EG37FM/W (I5-2450M/4GB/640GB/Win 7)
13.500.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
LAPTOP DELL
158 Laptop Dell Vostro 5460
13.590.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
159 Laptop Dell Latitude E6410 (VGA 512MB)
4.800.000 VND VND
Còn hàng 03 tháng, đổi mới 07 ngày đầu
LAPTOP LENOVO
MÁY GHI ÂM
MÁY GHI ÂM SONY
160 Máy ghi âm Sony ICD-PX333 4GB
1.250.000 VND VND
Vui lòng gọi Bảo hành 12 tháng
161 Máy ghi âm Sony ICD-UX543F 4GB
2.330.000 VND VND
Vui lòng gọi Bảo hành 12 tháng tại Sony Việt Nam
162 Máy ghi âm Sony ICD-PX440 4GB
1.590.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 Tháng
163 Máy ghi âm Sony ICD-TX50 4GB
2.800.000 VND VND
Vui lòng gọi Bảo hành 12 tháng
164 Máy Ghi Âm Sony ICD-UX560F 4GB
2.450.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng chính hãng tại Sony Việt Nam
165 Máy ghi âm Sony ICD-TX650 16GB
2.850.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng
166 MÁY GHI ÂM SONY ICD-PX240 4GB
1.250.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 Tháng
MÁY GHI ÂM JXD
167 Máy ghi âm JXD R700C 4GB
700.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng
168 Máy ghi âm JXD 750 8GB
750.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng
169 Máy ghi âm JXD 750 4GB
700.000 VND VND
Vui lòng gọi Bảo hành 12 tháng
MÁY GHI ÂM HYUNDAI
MÁY GHI ÂM CENLUX
ANDROID TV BOX
170 Android TV Box FV3
3.900.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
171 Webcam Android Box
500.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
172 Android TV Box K68
1.700.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
173 Bàn Phím Wireless cho Android Box
800.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
174 Android TV Box Mele A2000
1.999.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
BỘ ĐÀM CẦM TAY
BỘ ĐÀM KENWOOD
BỘ ĐÀM ICOM
Ổ CỨNG LAPTOP (HDD LAPTOP)
HDD LAPTOP HITACHI
175 HDD Laptop 1TB Hitachi Sata 3
1.480.000 VND VND
Còn hàng 36 Tháng
176 HDD Laptop 750GB Sata Hitachi
1.400.000 VND VND
Còn hàng 00:00:12
177 HDD Laptop 500GB Sata Hitachi
990.000 VND VND
Còn hàng 36 Tháng
178 HDD Laptop 320GB Sata Hitachi
880.000 VND VND
Còn hàng 36 Tháng
179 HDD Laptop 500GB Sata Hitachi 7200RPM
1.250.000 VND VND
Còn hàng 36 Tháng
180 HDD Laptop 320GB Sata Hitachi 7200RPM
1.250.000 VND VND
Còn hàng 36 Tháng
HDD LAPTOP WESTERN
181 HDD Laptop 320GB Sata Western
880.000 VND VND
Vui lòng gọi 24 Tháng
182 HDD Laptop 500GB Sata Western
1.250.000 VND VND
Vui lòng gọi 24 Tháng
183 HDD Laptop 640GB Sata Western
1.380.000 VND VND
Vui lòng gọi 00:00:12
184 HDD Laptop 750GB Sata Western
1.400.000 VND VND
Còn hàng 00:00:12
185 HDD Laptop 750GB Sata Western 7200RPM
1.550.000 VND VND
Vui lòng gọi 00:00:12
HDD LAPTOP SEAGATE
186 HDD Laptop 320GB Sata Seagate 7200RPM
1.200.000 VND VND
Còn hàng 12 Tháng
187 Hdd laptop 750GB Sata Seagate 7200RPM
1.550.000 VND VND
Còn hàng 00:00:12
Ổ CỨNG SSD LAPTOP
SSD SANDISK
188 SSD SanDisk Plus 120GB
1.100.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 36 tháng.
189 SSD SanDisk Plus 240GB
1.850.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 36 tháng
190 SSD SanDisk Ultra II 120GB
1.400.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 36 tháng
191 SSD SanDisk Ultra II 240GB
2.000.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 36 tháng
192 SSD SanDisk Ultra II 480GB
3.500.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 36 tháng
SSD CRUCIAL
MÀN HÌNH LAPTOP (LCD LAPTOP)
MÀN HÌNH LAPTOP 8.9 INCH
193 Màn hình laptop 8.9 inch led
950.000 VND VND
Vui lòng gọi 00:00:06
MÀN HÌNH LAPTOP 10.1 INCH
194 Màn hình laptop 10 inch led
1.000.000 VND VND
Vui lòng gọi 00:00:06
195 Màn hình laptop 10.1 inch Led Mỏng
1.000.000 VND VND
Vui lòng gọi 00:00:06
196 Màn hình laptop 10.1 inch led
950.000 VND VND
Vui lòng gọi 00:00:06
MÀN HÌNH LAPTOP 11.6 INCH
197 Màn hình laptop 11.6 led mỏng
1.050.000 VND VND
Vui lòng gọi 00:00:06
198 Màn hình laptop 11.6 inch led
1.200.000 VND VND
Vui lòng gọi 00:00:06
MÀN HÌNH LAPTOP 12.1 INCH
MÀN HÌNH LAPTOP 13 INCH
199 Màn hình laptop 13.3 inch led
1.400.000 VND VND
Vui lòng gọi 00:00:06
200 Màn hình laptop 13.3 led mỏng
1.100.000 VND VND
Vui lòng gọi 00:00:06
201 Màn hình laptop 13.3 inch Wide
1.700.000 VND VND
Vui lòng gọi 00:00:06
MÀN HÌNH LAPTOP 14.0-14.1 INCH
202 Màn hình laptop 14.1 inch Led
1.800.000 VND VND
Vui lòng gọi 00:00:06
203 Màn hình laptop 14.1 inch Wide
1.550.000 VND VND
Vui lòng gọi 00:00:06
204 Màn hình laptop 14.0 led mỏng
1.100.000 VND VND
Còn hàng 00:00:12
205 Màn hình laptop 14.0 inch Led
1.050.000 VND VND
Còn hàng 00:00:12
MÀN HÌNH LAPTOP- 15.4-15.6 INCH
206 Màn hình laptop 15.6 inch Wide WXGA
1.950.000 VND VND
Vui lòng gọi 00:00:06
207 Màn hình laptop 15.6 Led Mỏng
1.190.000 VND VND
Còn hàng 00:00:12
208 Màn hình laptop 15.6 inch Led
1.250.000 VND VND
Còn hàng 00:00:12
209 Màn hình laptop 15.4 inch Wide WXGA
1.550.000 VND VND
Vui lòng gọi 00:00:06
210 Màn hình laptop 15.4 inch led
1.450.000 VND VND
Vui lòng gọi 00:00:06
ADAPTER LAPTOP (SẠC PIN LAPTOP)
ADAPTER LAPTOP HP
211 ADAPTER HP 19V-1.58A MINI
210.000 VND VND
Còn hàng 12 Tháng, một đổi một
212 ADAPTER HP 18.5V-6.5A ZIN ĐẦU KIM
550.000 VND VND
Còn hàng 12 Tháng, một đổi một
213 ADAPTER HP 19V-4.74A ĐẦU KIM ZIN
250.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng
214 ADAPTER HP 19V-4.74A ĐẦU KIM
190.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 Tháng
215 ADAPTER HP 19V-4.74A ĐẦU ĐẠN
190.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 Tháng
216 ADAPTER HP 18.5V-3.5A ĐẦU KIM ZIN
250.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng
217 ADAPTER HP 18.5V-3.5A ĐẦU KIM
190.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng
218 ADAPTER HP 18.5V-3.5A ĐẦU VÀNG ZIN
250.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng
219 ADAPTER HP 18.5V-3.5A ĐẦU VÀNG
190.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 Tháng
220 ADAPTER LAPTOP HP 19V-4.74A ĐẦU KIM NHỎ
290.000 VND VND
Còn hàng
221 ADAPTER LAPTOP HP 19.5V-3.3A ĐẦU KIM NHỎ
290.000 VND VND
Còn hàng
ADAPTER LAPTOP IBM/LENOVO
222 ADAPTER IBM/LENOVO 20V-4.5A ZIN
250.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng
223 ADAPTER IBM/LENOVO 20V-4.5A
180.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 Tháng
224 ADAPTER IBM/LENOVO 20V-3.25A ZIN
250.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 Tháng
225 ADAPTER IBM/LENOVO 20V-3.25A
180.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 Tháng
226 ADAPTER IBM/LENOVO 19V-4.74A ZIN
250.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng
227 ADAPTER IBM/LENOVO 19V-4.74A
180.000 VND VND
Còn hàng 12 Tháng, một đổi một
228 ADAPTER IBM/LENOVO 19V-3.42A ZIN
250.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng
229 ADAPTER IBM/LENOVO 19V-3.42A
180.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng
230 ADAPTER IBM/LENOVO 16V-4.5A
180.000 VND VND
Còn hàng 12 Tháng, một đổi một
231 ADAPTER LENOVO 20V-3.25A (ĐẦU NHỎ, ZIN)
250.000 VND VND
Còn hàng 12 Tháng, một đổi một
ADAPTER LAPTOP DELL
232 ADAPTER DELL 19V-1.58A
210.000 VND VND
Còn hàng 12 Tháng, một đổi một
233 ADAPTER DELL 19.5V-4.62A SLIM
350.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng
234 ADAPTER DELL 19.5V-4.62A
180.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 Tháng
235 ADAPTER DELL 19.5V-3.34A ( 8 CẠNH)
330.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 Tháng
236 ADAPTER DELL 19.5V-3.34A SLIM
350.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng
237 ADAPTER DELL 19.5V-3.34A
180.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 Tháng
238 ADAPTER LAPTOP DELL 19.5V-4.62A ĐẦU NHỎ
320.000 VND VND
Còn hàng
ADAPTER LAPTOP SONY
239 ADAPTER SONY VAIO 16V-4A
180.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 Tháng
240 ADAPTER SONY VAIO 19.5V-4.7A ZIN
250.000 VND VND
Còn hàng 12 Tháng, một đổi một
241 ADAPTER SONY VAIO 19.5V-4.7A
180.000 VND VND
Còn hàng 12 Tháng, một đổi một
242 ADAPTER SONY VAIO 19.5V-4.1A
180.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 Tháng
243 ADAPTER SONY VAIO 19.5V-3.9A ZIN
250.000 VND VND
Còn hàng 12 Tháng, một đổi một
244 ADAPTER LAPTOP SONY 19V-3.3A
310.000 VND VND
Còn hàng
245 ADAPTER SONY VAIO 19.5V-3.9A
180.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng
ADAPTER LAPTOP ACER
246 ADAPTER LITEON 19V-4.74A ĐẦU ĐEN
180.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 Tháng
247 ADAPTER ACER 19V-4.74A ĐẦU VÀNG ZIN
250.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng
248 ADAPTER ACER 19V-4.74A ĐẦU VÀNG
180.000 VND VND
Còn hàng 12 Tháng, một đổi một
249 ADAPTER ACER 19V-3.42A ĐẦU VÀNG ZIN
250.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng
250 ADAPTER ACER 19V-3.42A ĐẦU VÀNG
180.000 VND VND
Còn hàng 12 Tháng, một đổi một
ADAPTER LAPTOP ASUS
251 ADAPTER ASUS 12V-3A
210.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 Tháng
252 ADAPTER ASUS 19V-4.74A ZIN
250.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng
253 ADAPTER ASUS 19V-4.74A
180.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 Tháng
254 ADAPTER ASUS 19V-3.42A ZIN
250.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng
255 ADAPTER ASUS 19V-3.42A
180.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng
256 ADAPTER ASUS 19V-2.1A
210.000 VND VND
Còn hàng 12 Tháng, một đổi một
257 ADAPTER ASUS 9.5V-2.315A
210.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 Tháng
ADAPTER LAPTOP TOSHIBA
258 ADAPTER TOSHIBA 15V-5A
180.000 VND VND
Còn hàng 12 Tháng, một đổi một
259 ADAPTER TOSHIBA 19V-3.95A
180.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 Tháng
260 ADAPTER TOSHIBA 19V-3.42A
180.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 tháng
261 ADAPTER TOSHIBA 19V-4.74A
180.000 VND VND
Còn hàng 12 Tháng, một đổi một
ADAPTER LAPTOP SAMSUNG
262 ADAPTER SAMSUNG 19V-4.74A
180.000 VND VND
Còn hàng 12 Tháng, một đổi một
263 ADAPTER SAMSUNG 19V-3.16A
180.000 VND VND
Còn hàng 12 Tháng, một đổi một
264 ADAPTER SAMSUNG 19V-4.74A
180.000 VND VND
Còn hàng 12 Tháng, một đổi một
265 ADAPTER SAMSUNG 19V-3.16A
180.000 VND VND
Còn hàng Bảo hành 12 Tháng
RAM LAPTOP
266 Ram Laptop 8GB Bus 1600 (DDR3 1600MHZ)
1.600.000 VND VND
Vui lòng gọi 00:00:12
267 Ram Laptop 512MB Bus 667
100.000 VND VND
Còn hàng 00:00:12
268 Ram Laptop 4GB Bus 1600 (DDR3 1600MHZ)
750.000 VND VND
Còn hàng 00:00:12
269 Ram Laptop 4GB Bus 1066 / 1333
750.000 VND VND
Còn hàng 00:00:12
270 Ram Laptop 2GB Bus 1066/1333
410.000 VND VND
Còn hàng 00:00:12
271 Ram Laptop 2GB Bus 667/800
480.000 VND VND
Còn hàng 00:00:12
272 Ram Laptop 1GB Bus 667/800
300.000 VND VND
Vui lòng gọi 00:00:12
PIN LAPTOP
PIN LAPTOP ASUS
273 Pin Laptop Asus A32-K52, A42-N82, A31-K42, A32-K42, A41-K52, A42-K52
390.000 VND VND
Còn hàng Chế độ bảo hành: - Đổi Pin mới 100% cho khách hàng trong thời gian BH nếu dung lượng của pin sụt giảm nhiều độ chai của pin quá 50% - Pin phồng, xảy ra hiện tượng không nhận pin hoặc sạc điện không vào pin. - Thời gian bảo hành: 09 tháng * Không bảo hành pin nếu: - Pin bị rơi vỡ không còn nguyên dạng. - Pin bị ngập nước.
274 Pin Laptop Asus A32-1015, EEE PC 1015, 1016, 1215
430.000 VND VND
Còn hàng Chế độ bảo hành: - Đổi Pin mới 100% cho khách hàng trong thời gian BH nếu dung lượng của pin sụt giảm nhiều, độ chai của pin quá 50% - Pin phồng, xảy ra hiện tượng không nhận pin hoặc sạc điện không vào pin. - Thời gian bảo hành: 12 tháng * Không bảo hành pin nếu: - Pin bị rơi vỡ không còn nguyên dạng. - Pin bị ngập nước.
PIN LAPTOP ACER
PIN LAPTOP DELL
PIN LAPTOP LENOVO
PIN LAPTOP SONY VAIO
PIN LAPTOP HP
PIN LAPTOP TOSHIBA
275 Pin Laptop Asus A32-1015, EEE PC 1015, 1016, 1215
430.000 VND VND
Còn hàng Chế độ bảo hành: - Đổi Pin mới 100% cho khách hàng trong thời gian BH nếu dung lượng của pin sụt giảm nhiều, độ chai của pin quá 50% - Pin phồng, xảy ra hiện tượng không nhận pin hoặc sạc điện không vào pin. - Thời gian bảo hành: 12 tháng * Không bảo hành pin nếu: - Pin bị rơi vỡ không còn nguyên dạng. - Pin bị ngập nước.
PIN LAPTOP IBM
BÀN PHÍM LAPTOP
276 Bàn Phím Laptop Sony EL
380.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
277 Bàn Phím Laptop Sony EH
330.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
278 Bàn Phím Laptop Sony EG
370.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
279 Bàn phím laptop Lenovo 3000 Y410 Y530 G230 G450
250.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
280 Bàn phím laptop Sony CW
275.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
281 Bàn Phím Laptop Sony EE
420.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
282 Bàn Phím Laptop HP CQ40/CQ45
340.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
283 Bàn phím Laptop HP CQ420
340.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
284 Bàn phím Laptop HP CQ42/G42
360.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
285 Bàn phím Laptop HP CQ30/CQ35
430.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
286 Bàn phím Laptop HP DV9000 (Phím số)
470.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
287 Bàn phím Laptop HP DV6000
340.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
288 Bàn phím Laptop HP DV2000/DV3000
340.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
289 Bàn phím Laptop HP CQ20/2230S
350.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
290 Bàn phím Laptop HP CQ50
400.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
291 Bàn phím Laptop HP CQ60/G60 (Phím số)
370.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
292 Bàn phím Laptop HP DV1000
360.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
HỘP ĐỰNG Ổ CỨNG LAPTOP
293 Box Hdd Sata SSK SHE-037
210.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
294 Box Hdd Sata SSK HE-G300 USB3.0
350.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
295 Box Hdd Sata 2.5 inch
110.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
PHỤ KIỆN PC (COMPUTER)
296 WEBCAM COLORVIS ND8
290.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
297 WEBCAM COLORVIS ND70
235.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
298 WEBCAM COLORVIS ND40
235.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
299 WEBCAM COLORVIS C208
235.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
300 WEBCAM COLORVIS C207
235.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
301 WEBCAM COLORVIS 002
235.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
302 HEAD PHONE TONSION V790
155.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
303 HEAD PHONE TONSION V610
135.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
304 HEAD PHONE TONSION T6
115.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
305 HEAD PHONE COLORVIS W109
120.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
306 HEAD PHONE COLORVIS W103
115.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
307 HEAD PHONE COLORVIS S203
120.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
308 KEYBOARD NUMBER COLORVIS 2303
130.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
309 KEYBOARD COLORVIS CB-28
190.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
310 KEYBOARD+MOUSE COLORVIS 8888
280.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
LOA BLUETOOTH
311 Loa Bluetooth Beat S10
280.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
THIẾT BỊ MẠNG
312 Bộ phát wifi 3G Tp Link TL-MR10U(pin sạc dự phòng)
650.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
313 Bộ phát wifi 3G Tp Link TL-MR12U (pin sạc dự phòng)
850.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
314 Bộ thu phát không dây Tp Link TL-MR3220
600.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
315 Bộ thu phát không dây Tp Link TL-MR3420
770.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
316 Bộ phát Wifi Tp Link TL-WR740N
320.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
317 Bộ phát Wifi Tp Link TL-WR841ND
560.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
318 Bộ phát Wifi Tp Link TL-WR941ND
980.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
319 Bộ phát Wifi Tp Link TL-WR1043ND
1.280.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
320 Bộ phát Wifi chuẩn G băng tần kép Tp Link TL-WDR3600
1.750.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
321 Modem không dây Tp Link TD-8951ND
730.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
322 Modem không dây Tp Link TD-8961ND
985.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
323 Bộ thu wifi USB Tp Link TL-WN722N
290.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
324 Bộ thu wifi USB Tp Link TL-WN821N
330.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
325 TP-link M5360 5200mAh
1.650.000 VND VND
Còn hàng 00:00:24
326 TP-link M5250 (Bộ Phát Wifi bằng sim 3G)
1.250.000 VND VND
Còn hàng 00:00:24
CHUỘT KHÔNG DÂY
327 Chuột không dây Sony
95.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
328 Chuột không dây HP
95.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
PHỤ KIỆN KHÁC
329 Pin Sạc Dự Phòng SamSung 3 Cổng USB - 20000mAh
250.000 VND VND
Còn hàng
330 Cáp sạc iphone 5/5S Zin Tháo Máy
250.000 VND VND
Còn hàng 01 tháng
331 Cục sạc Iphone 5V-1A
100.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
332 Pin dự phòng FB-Link 10400mAh
450.000 VND VND
Còn hàng 00:00:06
333 EZ Cast M2 Dongle - Thiết bị kết nối HDMI không dây từ điện thoại Iphone, Android, máy tính bảng, laptop ra tivi
850.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
334 TP-link M5250 (Bộ Phát Wifi bằng sim 3G)
1.250.000 VND VND
Còn hàng 00:00:24
335 TP Link TL-PB10400 (Sạc dự phòng)
590.000 VND VND
Còn hàng 00:00:12
336 Pin Sạc Dự Phòng ADATA PT100 - 10.000mAh
390.000 VND VND
Còn hàng 12 Tháng
THANH LÝ HÀNG CŨ
337 Máy ảnh KTS Canon IXUS 240HS
2.800.000 VND VND
Còn hàng 00:00:00
Nhắn tin FanPage